Viimsi Vabaõhumuuseum

Hariduskeskusest

Hariduskeskusest

Õppimine ja teadustöö on muuseumitegevuse igapäevane osa ja hariduskeskuse eesmärk on pakkuda programme, muuseumitunde ja õpitubasid erinevatele vanusegruppidele – eelkooliealised ja algkooli õpilased, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased ning täiskasvanud.

Hariduskeskus teeb koostööd Vabatahtliku Reservpäästerühmaga, Veeteede ametiga, Päästeametiga, samuti Mereakadeemia ja Hiiumaa ametikooli õppejõududega. Erinevaid programme on loodud koostöös MTÜga Hoia Eesti merd ja Väliministeeriumi konsulaarosakonnaga. Hariduslikud programmid hõlmavad nii tänapäevast meretemaatikat kui ka rannarahva pärimust. Praktilised muuseumitunnid õpilastele on seotud märksõnadega: randlus, veeohutus, mere- ja rannikuvaatlus, kalandus ja laiemalt keskkonnaõpetus.

Hariduskeskuse tegevus on jagada kogutud randlaste kultuuripärandit, kajastada rannarahva lugu ning taastada vanu traditsioone. Kõik programmid sisaldavad hariduslikku aspekti, aga on samas mängulised ja huvitavad.

Programmijuht

Annaliisa Sisask-Silla  annaliisa[ät]rannarahvamuuseum.ee