Viimsi Vabaõhumuuseum

Maaelu arengu toetus Naissaare kitsarööpalise raudtee remondile

Maaelu arengu toetus Naissaare kitsarööpalise raudtee remondile

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse Leader programme raames toetatakse Naissaare kitsarööpmelise raudtee remonti.

Naissaare kitsarööpmeline raudtee on omasuguste seas üks unikaalsemaid Euroopas. Rannarahva Muuseumi eesmärgiks on taastada aja jooksul võimalikult palju endisest raudteevõrgustikust.

Esimeses etapis remonditakse 2,5 km. ulatuses raudteed. Eesmärgiks on pakkuda saart külastavatele turistidele raudteega seotud atraktsioone ja kindlustada unikaalse ajaloomälestise säilimine.