Viimsi Vabaõhumuuseum

Kogumispõhimõtted

Kogumispõhimõtted

Kogumise eesmärk

Kogume esemeid, fotosid, dokumente, trükiseid, kunstiteoseid, mälestusi ja muud ainest, mis on seotud Eesti rannarahva eluga minevikus ja tänapäeval. Kogumise eesmärk on anda ainest uurimistööks, näituste koostamiseks, pedagoogilisteks ja muudeks inspireerivateks tegevuseks ning aidata meeles hoida möödunut. Kogumis- ja teadustegevuses keskendume eelkõige Põhja-Eesti rannikule ja väikesaartele.

Oluliseks põhimõtteks on, et kogume materjali, millel kohta on teada, kes, kuidas, millal ja milleks seda kasutanud on.

Tähtsamad teemavaldkonnad muuseumikogu täiendamisel on:
–    Piiritsoon
–    S. M. Kirovi nimeline näidiskalurikolhoos
–    Põhja-Eesti väikesaared
–    Suvitajad taludes / rannakülades
–    Ülemeresuhted (mh rannakaubandus, salakaubandus, kultuurivahetus ja -mõjud)
–    Kalandus kaasajal (mh kaasaegne paadiehitus) (alates 1991)
–    Rannarahvaelu kaasajal (alates 1991)

Täiendatakse ka järgnevaid teemasid:
–    Viimsi poolsaare ajaloo ja tänapäevaga seonduv aines
–    Kohaliku tähtsusega piirkondlikud sündmused
–    Rannarahva elu-olu (nt etnograafilised esemed: mh tekstiil, mööbel, tarbeesemed)
–    Etnograafilised merenduslikud esemed rannaküladest
–    Kalandus, kalapüük, hülgepüük, kaugpüük
–    Paadiehitus